Opgaver for Fisker·Antropologi :

Syddjurs Kommune, Børn & Læring

juni 2022 - december 2023

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud

 • Udvikling af tilsynskoncept - et kvalitetsudviklende tilsyn
 • ​27 daginstitutioner  - 19 kommunale og 8 private
 • Antropologisk feltarbejde med KIDS
 • Udvikling og dialog med brug af KIDS
 • Tilsyn med institutioner jf. dagtilbudsloven​; Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Rapporter: KIDS intern dialog til udvikling & tilsynsrapporter til offentliggørelse - slutrapport til byrådet
 • Evt. opfølgning på tilsyn.
 • Samarbejde med Børn & Læring, forvaltningen.

 

 

Syddjurs Kommune, Børn & Læring, Dagplejen

jan-april 2022

Tilsyn med dagplejetilsyn

Pilotprojekt til efterlevelse af Lov nr 2594 af 28/12/2021, Børne- og Undervisningsministeriet " Lov om ændring af dagtilbudsloven". 

::Antropologisk undersøgelse af dagplejepædagogernes praksis og metode ved dagplejetilsyn, holdt op mod dagtilbudsloven.

Med empirisk indsigt fra feltarbejde, frembringes tematikker som dagplejeteamet kan arbejde udviklingsorieteret med til efterlevelse af dagtilbudslovens tekst. 

Projektet indeholder møder, feltarbejde og analyse, supervision og rapport.

Pilotprojektet har til formål at afdække udviklingsfokus, men også at skabe afsæt for de tiltænkte kommende årlige tilsyn-med-tilsynsprojekteter i Dagplejen. 

 

Syddjurs Kommune, Børn & Læring

juni 2020 - november 2021

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud

 • Udvikling af tilsynskoncept - et kvalitetsudviklende tilsyn
 • ​27 daginstitutioner  - 19 kommunale og 8 private
 • Antropologisk feltarbejde med KIDS
 • Udvikling og dialog med brug af KIDS
 • Tilsyn med institutioner jf. dagtilbudsloven​; Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Rapporter: KIDS intern dialog til udvikling & tilsynsrapporter til offentliggørelse - slutrapport til byrådet
 • Evt. opfølgning på tilsyn.
 • Samarbejde med Børn & Læring, forvaltningen.

 

 

Syddjurs Kommune, Børn & Læring, jan-juni 2021

Opfølgende pædagogisk tilsyn

 • 2 opfølgende besøg i institutionen mm.
 • skærpet dialog om udviklingsfokus 
 • dokumentation til og i samarbejde med Børn & Læring, Syddjurs Kommune

 

 

Supervison, Rønde Børnehus,  Syddjurs Kommune, 2020

 • Gruppesupervision & lederbriefing

 

 

Syddjurs Kommune, Børn & Læring, 2019-2020

Praksiskonsulent  - samskabelse om pædagogisk praksis

Der arbejdes med at udfolde Den styrkede pædagogiske læreplan, kulturudvikling, medarbejderudvikling og sparring - med afsæt i det pædagogiske tilsyn 2018-2019.

 

 

Rosmus Børnehus, Syddjurs Kommune, maj 2019

Personaledagsarrangement: Oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan

 • For medarbejdere i børnehuset
 • Workshopfacilitering 

 

 

Børnehuset Ringvejen, Syddjurs Kommune, februar 2019

 • Ledersparring 

 

 

Børnehuset Mols, Syddjurs Kommune, januar 2019

Personaledagsarrangement: Oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan

 • For medarbejdere i Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols Bjerge
 • Workshop facilitering 

 

 

Ebeltoft Børnehus, Syddjurs Kommune, november 2018

Personaledagsarrangement: Oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan

 • For medarbejdere i Børnehuset Æblehaven
 • Oplæg og Workshop facilitering 

 

 

Ebeltoft Børnehus, Syddjurs Kommune, november 2018

Personaledagsarrangement: Oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan

 • For medarbejdere i Børnehuset Hyrdebakken
 • Oplæg og Workshop facilitering 

 

 

Margrethebørnehaven, Syddjurs Kommune, oktober 2018

Personaledagsarrangement: Oplæg om Den styrkede pædagogiske læreplan

 • For medarbejdere i special-børnehaven og normal-institutionen
 • Workshop facilitering 

 

 

Dagtilbud Hornslet Vest, Syddjurs Kommune, september 2018,

Personaledagsarrangement: Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan

 • For 30 medarbejdere 

 

 

Syddjurs Kommune, Børn & Læring,

juni 2018 - juli 2019

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud

 • Udvikling af tilsynskoncept - et kvalitetsudviklende tilsyn
 • ​27 daginstitutioner  - 19 kommunale og 8 private
 •  Anvendelse af det forskningsbaserede materiale "KIDS -  kvalitetsudvikling i daginstitutioner"
 • Antropologisk feltarbejde som metode til indsigt og til udvikling
 • Tilsyn med institutioners forvaltning af dagtilbudsloven​, særligt fokus på implementering af Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Tilsyn med institutioners forvaltning af kommunens politikker
 • Samarbejde med forvaltningens ansatte
 • Rapporter: KIDS- et udviklingsværktøj & tilsynsrapporter til offentliggørelse - slutrapport til byrådet

 

 

Syddjurs Kommune, Skole og - dagtilbudsforvaltningen, 

jan - maj 2018

Frivilligt pædagogisk tilsyn med private børnepassere

 • Udvikling af tilsynskoncept - et kvalitetsudviklende tilsyn
 • Anvendelse af det forskningsbaserede materiale "KIDS -  kvalitetsudvikling i daginstitutioner"
 • Antropologisk feltarbejde som metode til indsigt i børns perspektiv, hjemme hos børnepasseren.
 • Antropologisk feltarbejde som metode til indsigt og udvikling
 • Rapporter: KIDS- et udviklingsværktøj & tilsynsrapporter til offentliggørelse - slutrapport til byrådet.

 

 

Børnehuset Hanehøj, Hornslet Øst, Syddjurs Kommune, november 2017

Personalearrangement: Feltarbejde og Temaaften 

 • 10 timers feltarbejde fordelt over 3 dage
 • Facilitering af Temaaften om REFLEKSION henover begreber i kontekst - 'faglighed' og 'personlig professionel autensitet' - i et forandret børnehus

 

 

Dagtilbud Hornslet Vest, Børnehuset Bækdalen, Syddjurs Kommune, september 2017

Personaledagsarrangement: Facilitering af Temadag

 • REFLEKSIONER henover Den styrkede pædagogiske læreplan i Børnehuset Bækdalen

 

 

Dagtilbud Hornslet Vest, Børnehuset Ågården, Syddjurs Kommune, oktober 2017

Personaledagsarrangement: Facilitering af Temadag

 • REFLEKSIONER henover Den styrkede pædagogiske læreplan i Børnehuset Ågården

 

 

Syddjurs Kommune, Skole og - dagtilbudsforvaltningen,

august 2016 - juli 2017

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud

 • Udvikling af tilsynskoncept - et kvalitetsudviklende tilsyn
 • ​28 daginstitutioner  - 22 offtentlige og 6 private
 • Anvendelse af det forskningsbaserede materiale "KIDS -  kvalitetsudvikling i daginstitutioner"
 • Antropologisk feltarbejde som metode til indsigt i børns perspektiv
 • Antropologisk feltarbejde som metode til indsigt i institutioners kultur og praksis
 • Tilsyn med institutioners forvaltning af dagtilbudsloven​
 • Tilsyn med institutioners forvaltning af kommunens politikker
 • Samarbejde med forvaltningens ansatte 
 • Rapporter: KIDS- et udviklingsværktøj & tilsynsrapporter til offentliggørelse - slutrapport 

 

 

Kastanjehuset, Syddjurs Kommue, april 2016

Personaledagsarrangement: Facilitering af workshop - om sammenlægning 

 • Om samarbejde
 • Om børn
 • Om behov og ønsker

 

 

Kastanjehuset, Syddjurs Kommune, oktober 2015

5 x ledersparring - om forandring i praksis

 • Om indretning 
 • Om sammenlægning -børnehus og skole, samt samarbejde

 

 

Poppelvejens Børnehave, Syddjurs Kommune, november 2014

Kulturanalyse, medarbejderinvolvering og ledersparring

 • 40 timers feltarbejde
 • Interview af 8 medarbejdere
 • Workshop 4 timer - medarbejderinvolvering
 • Interview med 4 børn

1 fokusgruppeinterview med forældre

Ledersparring: Interview og fagpersonlige udviklingssamtaler

 

 

By- Og Udviklingsforvaltningen - Industri, Kolding Kommune, december 2013

Personaledagsarrangement: Oplæg og facilitering

 • Kursusdag for 17 medarbejdere, om ny organisation
 • Kreativ læringsformer i praksis: Improteater & Den Kreative Platform

 

 

IBC Kurser - Innovationsfabrikken, august- september 2013

Undervisning - kurser for jobsøgende

 •  Undervisning i innovationsledelse - Kursusforløb 

 

 

Oplevelsernes Academy, Middelfart, juli 2013

 • Sparring og afklaring med projektgruppen om EU- støttet turismeudviklingsprojekt i Region Syddanmark.

 

 

Innovationsfabrikken, IBC Kurser, Kolding, februar 2013

Undervisning - kurser for jobsøgende

 • Undervisning i innovationsledelse - Kursusforløb

 

 

Innovationsfabrikken, IBC KURSER, Kolding, januar 2013

 • Udviklingsdag for undervisere og konsulenter ansat ved Innovationsfabrikken
 • 9 timers program (9-18) for 25 personer
 • Facilitering
 • Workshops
 • Lege/Øvelser
 • Oplæg

 

 

Børnehuset Ringvejen, Syddjurs Kommune, november 2012

Kompetencelandskab; hvem er vi, hvad står vi for og hvordan kan vi bedre sammen bruge vores kompetencer? - i et hverdagsarbejdsliv under konstant forandring.

 • 15 timer feltarbejde fordelt over 3 dage
 • 11 stk. interview - med alle medarbejdere
 • Kompetenceprofiler i powerpointformat
 • Brugerinvolvering: 4 timer, i workshopform 
 • Ledersparring

 

 

Hou Børnehave, Odder Kommune, oktober 2012

Kompetencelandskab og implementering af ny kompetencefordeling

 • 18 timer feltarbejde fordelt over tre dage
 • 10 interviews - med alle medarbejdere
 • Kompetenceprofiler i powerpointformat
 • Brugerinvolvering som Temadag:7 timer, i workshopform
 • Ledersparring 

 

 

Beder Dagtilbud, Aarhus Kommune, januar- juli 2012

3 konsulentforløb : 

 Morgenpraksis i Børnehuset Grønnebakken - praksisudvikling

 • 15 timer feltarbejde
 • Interview med 2 pædagoger
 • Interview med 2 hold forældre (i hjemmet)
 • Fokusgruppe-interview med 5 børn, brug af video
 • Rapport, indeholdende refleksionsspørgsmål (14 sider)
 • Aflevering ved personalemøde med projektdeltagere

 

Anerkendende kommunikation i personalegruppe, Børnehuset Himmelblå

 • 20 timer feltarbejde i vuggestue og børnehave
 • Interview med 3 pædagoger
 • Rapport, indeholdende forslag, forandrende tiltag (20 sider)
 • Oplæg om kulturanalysen ved et personalemøde
 • Rapport til alle medarbejdere

 

 

Workshop  - om brug af uderum og inderum for Amaliegården 

 • 16 timer feltarbejde
 • Interview med 3 pædagoger
 • Interview med 4 børn
 • Børnehaven set fra et barns perspektiv med rundvisning af 5 -årig dreng ude og inde, videoptagelser
 • Powerpointoplæg og workshop for pædagoger fra alle stuer
 • Mappe til institutionen med det samlede materiale. 

 

Erhvervserfaring 1994-2012

- før jeg begyndte mit arbejde som selvstændig antropologisk pædagogisk konsulent:

Folkeskolelærer og heldagsskolelærer i Fredericia Kommune; folkeskolelærer i Middelfart Kommune; lærer ved Flygtningecenter Jelling, Røde Kors; Udviklingskonsulent og sekretariatsansvarlig 4-H Syd; Underviser og vejleder Aarhus Social- og sundhedsskole og Folkeskolelærer i fast vikariat, Aarhus Kommune, Praktikant hos Antropologerne.com

 

Uddannelsesbaggrund

Uddannelser: 

2006-2009: Cand. pæd. ant.  - DPU Aarhus Universitet, 120 ECTS 

2005-2006: Suppleringsuddannelse til Cand. pæd. ant., DPU Aarhus Universitet, 30 ECTS

1990-1994: Folkeskolelærer - Blaagaard Statseminarium 

 

Efteruddannelser:

2016-2021: Familie & psykoterapeut - DFTI

2011: Projektledelse - Aarhus Erhvervsakademi, 10 ECTS

2000: Basisår i supervision og kommunikation, Systemisk Teori og Metode - DISPUK 

1998-2000: Internat kursus 1 og 2, Kommunikation i institutionen v. Bent Hougaard

 

Korte kurser:

Div. læringsformer

 

Egenterapi og supervision:

Ca. 100 timers egenterapi heraf ca. 60 sessioner hos psykolog og specialist i psykoterapi Anders Røge, Aarhus - og supervision efter behov. Jeg har gennem mit voksne liv søgt forskellige former for terapi blandt andet: Individuel samtaleterapi, par-terapi, Systemisk terapi og alternativ behandling i form af SE-terapi, Kraniosakralterapi, Akupunktur ...

 

Pædagogisk Antropologi Aarhus Konsulent Feltarbejde Interviews Deltagende observation Bruger-og behovsundersøgelser Samskabelsesprocesser Temadag Facilitering Forandringsprocesser Kulturanalyse Daginstitutioner Skoler Erhvervsuddannelse Kreativitet Læring Leg Krop Rum Sted Identitet Psykoterapi Supervision Ledersparring Familieterapi