Organisationers kultur og adfærd

Charlotte Bournonville Thastum, Leder af Børnehuset Ringvejen, Syddjurs Kommune

"Jeg havde faktisk bestyrelsesmøde i aftes, hvor jeg fortalte om hvad vi udviklede på, efter dit arbejde hos os. Vi har indført flyverfunktionen som du anbefalede os, og det fungerer rigtig godt. Den har frigivet rum til at pædagogerne kan koncentrere sig mere om det faglige arbejde. Det upåagtede pædagogiske arbejde, reflekterer vi rigtig meget over og har fået det bekrevet til forældrene. Og det med at holde fast i vores kerneværdier har også fået en stor bevidsthed hos os. Så der er virkelig sket noget godt."

 
 

FiskerAntropologi organisationers kultur og adfærd

Sidsel Marie Rasmussen, Leder af Hou Børnehave, Odder Kommune

" Kompetenceprofilerne Anette lavede af os på baggrund af hendes feltarbejde i børnehaven, har betydet at folk kommer mere på banen med det de ønsker og kan. Vi har fået tydeliggjort det vi går og gør og hvordan vi gør det. Vi er nået et stort skridt med at alle medarbejdere kommer på banen med sine interesser og kompetencer. Anette hjalp os på vores årlige medarbejderudviklings dag med at få vores årsplan til at afspejle vores kerneopgaver og hjertesager."